Zaloguj się do serwisu:

Login:

Hasło: 

Wzmocnienie wizerunku gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Lubelskiego, podniesienie konkurencyjności gospodarczej regionu oraz tworzenie nowych miejsc pracy - to główne założenia projektu, który aktualnie prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i firma doradcza PwC.

 

Celem projektu jest uporządkowanie istniejącego w województwie lubelskim systemu wsparcia inwestorów i eksporterów. Jednym z zadań projektu będzie wdrożenie narzędzi oraz uruchomienie procesów wspierających firmy, instytucje otoczenia biznesowego oraz jednostki samorządu terytorialnego. Prace obejmą także: przeprowadzanie badania potencjału inwestycyjnego i eksportowego regionu oraz analizę potrzeb lubelskiego biznesu.

 


Szczegóły

 

 

 

 

 

1-31

Karczma Regionalna Młyn informuje o zakończeniu projektu pt.; : „Podniesienie konkurencyjności Karczmy Regionalnej „Młyn” położonej w Zwierzyńcu poprzez wprowadzenie nowego produktu turystycznego i podniesienie jakości świadczonych usług.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Głównym celem projektu było stworzenie możliwości rozwoju konkurencyjnego na rynku lokalnym przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę Karczmy i zakup niezbędnych urządzeń i wyposażenia technicznego niezbędnego do obsługi turystów. Realizacja projektu przyczyniła się do uruchomienia Altany, budowy przystani dla kajaków, mostu, koła młyńskiego i utwardzenia placu oraz zakupu nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Efekty osiągnięte dzięki realizacji projektu przyczyniły się do wejścia na rynek usług turystycznych wraz z nowym produktem turystycznym.


Szczegóły

11.07.2013


1-31

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

Gmina Zwierzyniec rozpoczyna podpisywanie umów, umożliwiających otrzymanie unijnych dotacji na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Ze wsparcia Unii Europejskiej skorzysta ponad 380 właścicieli budynków mieszkalnych, także tych, w których jest prowadzona działalność gospodarcza oraz kilka jednostek samorządowych. Umowy z właścicielami będą podpisywane od środy 10 lipca do 15 lipca, ale jeśli ktoś nie będzie mógł tego zrobić w wyznaczonym terminie, powinien się zgłosić do 20 lipca do urzędu miejskiego. By ułatwić mieszkańcom całą operację, samorząd zdecydował, że umowy będą podpisywane nie tylko w urzędzie, ale również w poszczególnych miejscowościach. Pierwszego dnia, czyli w najbliższą środę, będzie to możliwe w zwierzynieckim magistracie, a w kolejnych dniach także w remizach i szkołach w Kosobudach, Obroczy, Żurawnicy, Sochach, Topólczy, Turzyńcu, Wywłoczce i Bagnie. Szczegółowy harmonogram jest dostępny na stronie: www.zwierzyniec.info.pl


Szczegóły

1-31

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

Burmistrz Zwierzyńca informuje mieszkańców, że Gmina Zwierzyniec uzyskała dofinansowanie  na zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach projektu o nazwie ,,ECO - LOGICZNY Zwierzyniec" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.

Informuję właścicieli nieruchomości, którzy w 2012r. złożyli deklaracje udziału w przedmiotowym projekcie, że rozpoczynamy  podpisywanie umów w następujących terminach:


Szczegóły

Informujemy, że w dniu 28 marca 2013 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Realizująca dla projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłosiła konkurs dla MŚP o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR. Pełna dokumentacja konkursowa oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej projektu: www.csr.parp.gov.pl w zakładce „Konkurs dla MŚP”.

Celem konkursu jest udzielenie pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na realizację projektów polegających na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Przez społeczną odpowiedzialność biznesu rozumie się podejmowanie przez przedsiębiorcę rozwiązań, bezpośrednio związanych z prowadzoną przez niego działalnością, uwzględniających aspekty społeczne i środowiskowe.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przedmiotowymi dokumentami oraz do składania wniosków. Wnioski o udzielenie wsparcia można składać od 08.04.2013 r. do 20.05.2013 r. do godz. 16:30.


Szczegóły

 

1-31

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013


Kolejne etapy odtwarzania zabytkowego centrum Zwierzyńca rozpoczną się zgodnie z planem. Miasto właśnie rozstrzygnęło dwa przetargi na realizację inwestycji, współfinansowanych przez Unię Europejską.

Jeszcze w tym miesiącu zwierzyniecki samorząd podpisze umowę z firmą z Lublina, która wykona oznakowanie turystyczne oraz instalację teletechniczną, potrzebną do zamontowania monitoringu, systemu przepływu ludności i systemu zabezpieczeń oraz szerokopasmowego, bezprzewodowego i przewodowego dostępu do internetu.


Szczegóły

Atrakcyjne pożyczki w wysokości do 20 tys. złotych dla przedsiębiorców z województwa lubelskiego.


„Mikropożyczki dla Polski Wschodniej” to program realizowany przez Fundację Wspomagania Wsi w ramach projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej”.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
pw


Szczegóły

1-31

 

Władze Zwierzyńca rozpoczynają kolejny etap odtwarzania zabytkowego centrum miasta. Właśnie ogłosiły dwa ostatnie przetargi na realizację inwestycji, współfinansowanych przez Unię Europejską.

Jedno zadanie obejmuje m.in.: wymianę nawierzchni na deptaku przy ul. Wachniewskiej i na 14 miejscach postojowych dla samochodów osobowych, gdzie asfalt zostanie zamieniony na granitowe płyty i kostkę. Ponadto powstaną trzy platformy widokowe i trzy drewniane stoiska handlowe, natomiast na moście, prowadzącym do kościoła św. Jana Nepomucena, zostaną wymienione balustrady i ułożona kamienna posadzka. W centrum Zwierzyńca będą ustawione nowe ławki i kosze na śmieci.

Kolejny przetarg dotyczy wykonania oznakowania turystycznego oraz instalacji teletechnicznej, potrzebnej do zamontowania monitoringu, systemu przepływu ludności i systemu zabezpieczeń oraz szerokopasmowego, bezprzewodowego i przewodowego dostępu do internetu.


Szczegóły

.
Szanowni Państwo,
W odniesieniu do pisma z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącego stosowania przez niektóre firmy nieuczciwych praktyk oraz licznymi informacjami oszukanych przedsiębiorców przez firmy consultingowe i doradcze jakie otrzymaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego zwracamy się z prośbą o apel do  Państwa Beneficjentów o ostrożność w korzystaniu z ofert odpłatnych publikacji poświęconych funduszom europejskim.
Nieuczciwe firmy consultingowo-doradcze oszukują przedsiębiorców chcących skorzystać z unijnych dotacji. Tym razem większość sygnałów dotyczy terenów wiejskich. Za poradniki, informatory i ulotki na temat funduszy europejskich każą sobie płacić nawet kilkaset złotych (ok. 250 zł). W rzeczywistości są to kopie publikacji, które można otrzymać bezpłatnie.

Szczegóły

 

 

1-31

 

Gmina Zwierzyniec informuje o zakończeniu realizacji projekt pt. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Zwierzyniec w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego” dotyczącego przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu.

 

Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria I. Gospodarka wodno- ściekowa.


Szczegóły
Strona z 2 (rekordy od 1 do 10 z 17) > >>

Kursy walut

NBP 2017-08-17
USD 3,6435 +0,43%
EUR 4,2724 -0,23%
CHF 3,7403 -0,42%
GBP 4,6970 -0,24%
Wspierane przez Money.pl

Giełda

GPW

2017-08-17

WIG 62416.19 -0,10%
WIG20 2371.41 -0,41%
mWIG40 4872.81 +0,12%
sWIG80 15414.83 -0,03%
Wspierane przez Money.pl

Statystyki GPW


Największe wzrosty  2017-08-17
Walor Kurs Zm.[%] Obrót [mln]
HYPERION 0,75 +29,31 +29,31
LARK.PL 0,56 +24,44 +24,44
BANK BGZ BNP PARIBAS 64,00 +6,67 +6,67
EVEREST INVESTMENTS 0,96 +6,67 +6,67
Wspierane przez Money.pl

Plan Miasta