Zaloguj się do serwisu:

Login:

Hasło:


(Archiwum) WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do sprzedaży

01.08.2014


 

BURMISTRZ ZWIERZYŃCA,

 

na podstawie art. 4 pkt 9 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży

 


I. Przedmiotem sprzedaży w przetargu nieograniczonym jest nieruchomość  niezabudowana, o numerze ewidencyjnym 999 o powierzchni 0,1200 ha, położona w obrębie ewidencyjnym  Kosobudy. Gmina Zwierzyniec jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości na podstawie decyzji komunalizacyjnej RR.Z.IV/7710-1/84/05.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa rolna porośnięta samosiewem grabu osiki    i sosny, silnie zakrzaczona, o kształcie prostokąta, teren pagórkowaty, bez bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Otoczenie stanowią tereny leśne.

Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość, zgodnie z obowiązującym studium kierunków i uwarunkowań przeznaczona jest pod zalesienie.

II. Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste w przetargu nieograniczonym jest nieruchomość  niezabudowana, o numerze ewidencyjnym 624/1 o powierzchni 0,0570 ha, położona w obrębie ewidencyjnym  Zwierzyniec. Gmina Zwierzyniec jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości na podstawie decyzji komunalizacyjnej GKGG.VI-828-8/48/91

Opis nieruchomości: nieruchomość budowlana, o kształcie prostokąta, teren równy, uzbrojona, dojazd od ul. 2-go Lutego. Otoczenie stanowią tereny zabudowy usługowej      i mieszkaniowej.

Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość, zgodnie z obowiązującym planem miejscowym przeznaczona jest pod zabudowę usługową.

III. Przedmiotem sprzedaży w przetargu nieograniczonym jest nieruchomość  niezabudowana, o numerze ewidencyjnym 560/21 o powierzchni 0,1976 ha, położona w obrębie ewidencyjnym  Zwierzyniec. Gmina Zwierzyniec jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości na podstawie KW ZA1Z/00091939/1.

Opis nieruchomości: nieruchomość budowlana, o kształcie prostokąta, teren równy, uzbrojona, dojazd od ul. mjr. T. Chodorowskiego. Otoczenie stanowią tereny zabudowy usługowej  i mieszkaniowej.

Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość, zgodnie z obowiązującym planem miejscowym przeznaczona jest pod zabudowę usługową.

IV. Przedmiotem sprzedaży w przetargu nieograniczonym jest nieruchomość  niezabudowana, o numerze ewidencyjnym 1277/9 o powierzchni 0,0755 ha, położona w obrębie ewidencyjnym  Zwierzyniec. Gmina Zwierzyniec jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości na podstawie decyzji komunalizacyjnej GKGG.VI.828-8/46/91

Opis nieruchomości: nieruchomość o kształcie prostokąta, teren równy, uzbrojona, dojazd od ul. Prusa Adama. Otoczenie stanowią tereny zabudowy usługowej  i mieszkaniowej.

Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość, zgodnie z obowiązującym planem miejscowym przeznaczona jest pod obsługę komunikacji.

V. Przedmiotem sprzedaży w przetargu nieograniczonym są udziały w nieruchomości  zabudowanej, o numerze ewidencyjnym 632/4 o powierzchni 0,0898 ha, położona w obrębie ewidencyjnym  Zwierzyniec. Gmina Zwierzyniec jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości na podstawie KW 7446.

Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana, o kształcie prostokąta, teren równy, uzbrojona, dojazd od ul. Partyzantów. Otoczenie stanowią tereny zabudowy usługowej  i mieszkaniowej.

Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość, zgodnie z obowiązującym planem miejscowym przeznaczona jest pod zabudowę usługową.

 

II. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

a. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,

b. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przedmiotowej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

III. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Komentarze


Aby dodać post na forum Proszę się zalogować do serwisu


Kursy walut

NBP 2020-07-15
USD 3,9570 +0,02%
EUR 4,4916 +0,38%
CHF 4,2117 +0,26%
GBP 4,9576 -0,62%
Wspierane przez Money.pl

Giełda

GPW

2020-07-15

WIG Informujemy, i w zwizku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostpne s bezporednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl

Statystyki GPW


Największe wzrosty  2020-07-15
Walor Kurs Zm.[%] Obrót [mln]
Pharmena SA Informujemy, i w zwizku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostpne s bezporednio na stronie money.pl
Sunex SA
CI Games SA
Magna Polonia SA
Wspierane przez Money.pl

Plan Miasta