Zaloguj się do serwisu:

Login:

Hasło:


(Archiwum) Burmistrz Zwierzyńca ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

02.12.2013


 

Burmistrz Zwierzyńca

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w niżej wymienionej nieruchomości:

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej o pow. użytkowej 367,20 m2, na działce o numerze ewidencyjnym 2828          o powierzchni 0,3300 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 007 Topólcza. Gmina Zwierzyniec jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości na podstawie decyzji komunalizacyjnej nr GN-Z.7532.1.65.2012.PC

Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej,       o konstrukcji drewnianej. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa jednorodzinna i zagrodowa oraz działki niezabudowane. Dojazd od drogi powiatowej Zwierzyniec - Szczebrzeszyn.

Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość, zgodnie z obowiązującym studium kierunków i uwarunkowań przeznaczona jest pod usługi.

 

Cena brutto wynosi 147 900,00 zł.

Wadium wynosi 14 790,00 zł


Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2013 r. o godz. 900, w budynku Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec, pok. nr 4.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest wpłacenie wadium na konto Gminy Zwierzyniec nr 11 9644 1062 2005 6200 5197 0002 w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Zamościu O/Zwierzyniec do 09.12.2013 r. włącznie.

Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środka na rachunek bankowy gminy.

 

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy notarialnej wniesione wadium przepada na rzecz gminy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w UM w Zwierzyńcu p. nr 4 lub telefonicznie pod nr (84) 6872 011, wew. 36.

Komentarze


Aby dodać post na forum Proszę się zalogować do serwisu


Kursy walut

NBP 2020-07-10
USD 3,9486 -0,45%
EUR 4,4738 -0,00%
CHF 4,2081 -0,09%
GBP 4,9914 +0,43%
Wspierane przez Money.pl

Giełda

GPW

2020-07-10

WIG Informujemy, i w zwizku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostpne s bezporednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl

Statystyki GPW


Największe wzrosty  2020-07-10
Walor Kurs Zm.[%] Obrót [mln]
Coal Energy SA Informujemy, i w zwizku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostpne s bezporednio na stronie money.pl
INC SA
ERG SA
All in! Games SA
Wspierane przez Money.pl

Plan Miasta