Zaloguj się do serwisu:

Login:

Hasło:


(Archiwum) Burmistrz Zwierzyńca ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

05.11.2013


 

 

Burmistrz Zwierzyńca

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w niżej wymienionej nieruchomości:

 

Oddanie w użytkowanie wieczyste części nieruchomości o pow. 0,36 ha, z przeznaczeniem na usługi motoryzacyjne, z działki położonej w Zwierzyńcu, przy ul. mjr T. Chodorowskiego i Bat. Chłopskich oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 560/18 o pow. 1,9167 ha.

A 92-U/MN – tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Gmina Zwierzyniec jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości na podstawie KW ZA1Z/00091939/1.

 

Cena brutto nieruchomości do oddania w użytkowanie wieczyste wynosi 144 500,00 zł.

Wadium wynosi 14 450,00 zł

 

 


 

    Opis nieruchomości:Nieruchomość niezabudowana, częściowo uzbrojona, położone  w miejscowości Zwierzyniec, przy mjr T. Chodorowskiego i Bat. Chłopskich. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny niezabudowane i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dojazd ulicami mjr T. Chodorowskiego i Bat. Chłopskich.     

Przeznaczenie nieruchomości: Działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Zwierzyniec zatwierdzonego uchwałą Nr XIII/70/07 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 14 czerwca 2007 r.oraz uchwałą Nr XVI/81/07 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu  z dnia 26 lipca 2007 r.( Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 166, poz. 2955 z dnia 15.11.2007 r.) przeznaczona jest pod: A 92-U/MN – tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 21 listopada 2013 r. o godz. 900, w budynku Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec, pok. nr 4.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest wpłacenie wadium na konto Gminy Zwierzyniec nr 11 9644 1062 2005 6200 5197 0002 w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Zamościu O/Zwierzyniec do 19.11.2013 r. włącznie.

Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środka na rachunek bankowy gminy.

 

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy notarialnej wniesione wadium przepada na rzecz gminy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w UM w Zwierzyńcu p. nr 4 lub telefonicznie pod nr (84) 6872 011, wew. 36.

Komentarze


Aby dodać post na forum Proszę się zalogować do serwisu


Kursy walut

NBP 2020-07-15
USD 3,9570 +0,02%
EUR 4,4916 +0,38%
CHF 4,2117 +0,26%
GBP 4,9576 -0,62%
Wspierane przez Money.pl

Giełda

GPW

2020-07-15

WIG Informujemy, i w zwizku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostpne s bezporednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl

Statystyki GPW


Największe wzrosty  2020-07-15
Walor Kurs Zm.[%] Obrót [mln]
Pharmena SA Informujemy, i w zwizku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostpne s bezporednio na stronie money.pl
Sunex SA
CI Games SA
Magna Polonia SA
Wspierane przez Money.pl

Plan Miasta