Zaloguj się do serwisu:

Login:

Hasło:


(Archiwum) WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do sprzedaży

09.04.2013


 

 

BURMISTRZ ZWIERZYŃCA,

 

na podstawie art. 4 pkt 9 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży

 

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości:

I. obejmujące działkę gruntu, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 277/48                o powierzchni 0,1535 ha położona w obrębie ewidencyjnym nr 001 miasta Zwierzyniec. Nieruchomość niezabudowana, położona w sąsiedztwie zalewu RUDKA, w miejscowości Zwierzyniec. Otoczenie nieruchomości stanową tereny niezabudowane. Dojazd gminną drogą gruntową. Gmina Zwierzyniec jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości na podstawie KW Nr ZA1Z/00090457/1.

Nieruchomość, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem:

048 KDD – komunikacja dojazdowa.

II. Forma zbycia – sprzedaż bezprzetargowa

III. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

a. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,

b. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przedmiotowej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

IV. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.


Komentarze


Aby dodać post na forum Proszę się zalogować do serwisu


Kursy walut

NBP 2020-07-15
USD 3,9570 +0,02%
EUR 4,4916 +0,38%
CHF 4,2117 +0,26%
GBP 4,9576 -0,62%
Wspierane przez Money.pl

Giełda

GPW

2020-07-15

WIG Informujemy, i w zwizku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostpne s bezporednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl

Statystyki GPW


Największe wzrosty  2020-07-15
Walor Kurs Zm.[%] Obrót [mln]
Pharmena SA Informujemy, i w zwizku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostpne s bezporednio na stronie money.pl
Sunex SA
CI Games SA
Magna Polonia SA
Wspierane przez Money.pl

Plan Miasta