Zaloguj się do serwisu:

Login:

Hasło:


(Archiwum) Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomośc - 25 kwietnia 2013 r. o godz. 09:00

09.04.2013


 

 

Burmistrz Zwierzyńca

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

 

I. nieruchomość zabudowana, położona w miejscowości  Zwierzyniec, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 632/10 o pow. 0,1212 ha położonych, przy ul. Rynek i Armii Krajowej i stanowiąca własność Gminy Zwierzyniec na podstawie KW nr ZA1Z/00060643/3.

Cena brutto nieruchomości wynosi 102 829,97 zł

Wadium wynosi 10 283,00 zł.

Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana budynkiem magazynowym z częściową adaptacją na pomieszczenia biurowe położona w Zwierzyńcu przy ul. Rynek i Armii Krajowej (centrum miejscowości). Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa jednorodzinna oraz usługowa. Dojazd od ul. Rynek.

Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Zwierzyniec oznaczone jest symbolem:

MN/U  – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej.

II. nieruchomości gruntowe oznaczone numerami ewidencyjnymi nr 2/3 o pow. 0,7541 ha; 2/8 o pow. 0,6093 ha; 2/9 o pow. 0,5077 ha; 208 oraz 2/10 o pow. 0,2905 ha położonych           w Zwierzyńcu, przy ul. Zdrowotnej i Źródlanej, przeznaczonych pod zabudowę przemysłowo - usługową i stanowiących własność Gminy Zwierzyniec na podstawie księgi wieczystej nr ZA1Z/00074606/3.


Cena brutto nieruchomości wynosi odpowiednio: nr 2/3 – 177 858,00 zł; 2/8 – 151 290,00 zł; 2/9 – 130 011,00 zł; 2/10 – 72 078,00 zł.

Wadium wynosi odpowiednio: 2/3 – 17 785,80 zł; 2/8 – 15 129,00 zł; 2/9 - 13 001,10 zł; 2/10 – 7 207,80 zł

Opis nieruchomości: Nieruchomości niezabudowane, częściowo uzbrojone, położone  w miejscowości Zwierzyniec, przy ul. Zdrowotnej i Źródlanej. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny niezabudowane i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dojazd ulicami Zdrowotna i Źródlaną.     

Przeznaczenie nieruchomości: Działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Zwierzyniec zatwierdzonego uchwałą Nr XIII/70/07 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 14 czerwca 2007 r. oraz uchwałą Nr XVI/81/07 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu  z dnia 26 lipca 2007 r. ( Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 166, poz. 2955 z dnia 15.11.2007 r.) przeznaczone są pod: A 32b-P/U oraz A 32b-P/U – tereny przemysłowo - usługowe.

III. nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 641/1  o powierzchni 0,2145 ha położona w obrębie ewidencyjnym nr 004 miejscowości Obrocz. Gmina Zwierzyniec jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości na podstawie KW Nr ZA1Z/00113407/4.

Cena brutto nieruchomości wynosi 40 098,00 zł

Wadium wynosi 4 009,80 zł.

Opis nieruchomości: Nieruchomość uzbrojona, zabudowana budynkiem magazynowym z częściową adaptacją na pomieszczenia biurowe o pow. użytkowej 291,30 m2, położona w Obroczy przy szkole. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa jednorodzinna oraz usługowa. Dojazd od drogi powiatowej przez wieś drogą gminną.

Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Obrocz, teren oznaczony jest symbolem:

26a.U  – teren zabudowy usługowej z możliwością łączenia z zabudową mieszkaniową.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2013 r. o godz. 900  dla nieruchomości opisanejw pkt I; o godz. 1000  dla nieruchomości opisanychw pkt II i o godz. 1100 dla nieruchomości opisanej w pkt III, w budynku Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec, pok. nr 4.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest wpłacenie wadium na konto Gminy Zwierzyniec nr 11 9644 1062 2005 6200 5197 0002 w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Zamościu O/Zwierzyniec do 22.04.2013 r. włącznie.

Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środka na rachunek bankowy gminy.

 

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy notarialnej wniesione wadium przepada na rzecz gminy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w UM w Zwierzyńcu p. nr 4 lub telefonicznie pod nr (84) 6872 011, wew. 36.

Komentarze


Aby dodać post na forum Proszę się zalogować do serwisu


Kursy walut

NBP 2020-07-15
USD 3,9117 -1,14%
EUR 4,4738 -0,40%
CHF 4,1677 -1,04%
GBP 4,9309 -0,54%
Wspierane przez Money.pl

Giełda

GPW

2020-07-15

WIG Informujemy, i w zwizku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostpne s bezporednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl

Statystyki GPW


Największe wzrosty  2020-07-15
Walor Kurs Zm.[%] Obrót [mln]
Pharmena SA Informujemy, i w zwizku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostpne s bezporednio na stronie money.pl
Work Service SA
INC SA
Elektrotim SA
Wspierane przez Money.pl

Plan Miasta