Zaloguj się do serwisu:

Login:

Hasło:


(Archiwum) II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Partyzantów

20.11.2012


 

O G ŁO S Z E N I E

 

Burmistrz Zwierzyńca

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

 

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości obejmujące działki gruntu, oznaczone w ewidencji gruntów numerami : 660/1 oraz 660/3   o łącznej powierzchni 0,3367 ha, zabudowane budynkiem byłego ośrodka zdrowia, budynkiem garażowym i budowlami, położone w obrębie ewidencyjnym nr 001 miasta Zwierzyniec. Gmina Zwierzyniec jest właścicielem przedmiotowych nieruchomości na podstawie KW Nr ZA1Z/00011727/8 oraz ZA1Z/00095985/6.


Cena brutto nieruchomości wynosi 1 243 025,70 zł.

 


Wadium wynosi 124 302,60 zł.

 

Opis nieruchomości: Nieruchomości zabudowane budynkiem byłego ośrodka zdrowia, budynkiem garażowym i budowlami położone są w Zwierzyńcu przy ul. Partyzantów 11 (centrum miejscowości). Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa jednorodzinna i działki niezabudowane. Dojazd od ul. Partyzantów.

 

Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomości, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Zwierzyniec oznaczone są symbolem:

U  – usługi publiczne i komercyjne z zielenią towarzyszącą, z wykluczeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w przepisach odrębnych.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 29 listopada 2012 r. o godz. 1100  w budynku Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec, pok. nr 4.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest wpłacenie wadium na konto Gminy Zwierzyniec nr 11 9644 1062 2005 6200 5197 0002 w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Zamościu O/Zwierzyniec do 26.11.2012 r. włącznie.

Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środka na rachunek bankowy gminy.

 

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy notarialnej wniesione wadium przepada na rzecz gminy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w UM w Zwierzyńcu p. nr 4 lub telefonicznie pod nr (84) 6872 011, wew. 36.

Komentarze


Aby dodać post na forum Proszę się zalogować do serwisu


Kursy walut

NBP 2020-07-15
USD 3,9570 +0,02%
EUR 4,4916 +0,38%
CHF 4,2117 +0,26%
GBP 4,9576 -0,62%
Wspierane przez Money.pl

Giełda

GPW

2020-07-15

WIG Informujemy, i w zwizku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostpne s bezporednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl

Statystyki GPW


Największe wzrosty  2020-07-15
Walor Kurs Zm.[%] Obrót [mln]
Pharmena SA Informujemy, i w zwizku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostpne s bezporednio na stronie money.pl
Sunex SA
CI Games SA
Magna Polonia SA
Wspierane przez Money.pl

Plan Miasta