Zaloguj się do serwisu:

Login:

Hasło:


(Archiwum) Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Zwierzyńcu przy ul. Zdrowotnej

13.08.2012


 

 

O G ŁO S Z E N I E

Burmistrz Zwierzyńca

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

Nieruchomość położona przy ul. Zdrowotnej,  w miejscowości  Zwierzyniec, oznaczona w ewidencji  gruntów numerem  10 o pow. 0,1384 ha położona w Zwierzyńcu i stanowiąca własność Gminy Zwierzyniec na podstawie decyzji komunalizacyjnej nr RR.Z.IV/7723-2/76/05


Cena brutto nieruchomości wynosi 75 891,00 zł.

Wadium wynosi 7 589,00 zł.

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest przy ul. Zdrowotnej w Zwierzyńcu. Teren płaski, niezabudowany, o kształcie prostokąta. Uzbrojenie terenu w sieci: wodno - kanalizacyjną, elektryczną, gazową i telefoniczną. Dojazd od ul. Zdrowotnej.

Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Zwierzyniec nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Przetarg odbędzie się w dniu 05 września 2012 r. o godz. 1200  w budynku Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec, pok. nr 4.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest wpłacenie wadium na konto Gminy Zwierzyniec nr 11 9644 1062 2005 6200 5197 0002 w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Zamościu O/Zwierzyniec do 31.08.2012 r. włącznie.

Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środka na rachunek bankowy gminy.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy notarialnej wniesione wadium przepada na rzecz gminy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w UM w Zwierzyńcu p. nr 4 lub telefonicznie pod nr (84) 6872 011, wew. 36.

Komentarze


Aby dodać post na forum Proszę się zalogować do serwisu


Kursy walut

NBP 2020-07-15
USD 3,9570 +0,02%
EUR 4,4916 +0,38%
CHF 4,2117 +0,26%
GBP 4,9576 -0,62%
Wspierane przez Money.pl

Giełda

GPW

2020-07-15

WIG Informujemy, i w zwizku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostpne s bezporednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl

Statystyki GPW


Największe wzrosty  2020-07-15
Walor Kurs Zm.[%] Obrót [mln]
Pharmena SA Informujemy, i w zwizku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostpne s bezporednio na stronie money.pl
Sunex SA
CI Games SA
Magna Polonia SA
Wspierane przez Money.pl

Plan Miasta