Zaloguj się do serwisu:

Login:

Hasło:


(Archiwum) II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

13.08.2012


 

O G ŁO S Z E N I E

Burmistrz Zwierzyńca

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

 

I. nieruchomości położone w miejscowości  Zwierzyniec, oznaczone w ewidencji  gruntów numerami:


nr 205 o pow. 0,3162 ha; 206 o pow. 0,2806 ha, 208 o pow. 0,2901 ha; 210 o pow. 0,2907 ha, 212 o pow. 1,1708 ha położonych w Zwierzyńcu i stanowiących własność Gminy Zwierzyniec na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody lubelskiego z dn. 14.12.2005 r., nr RR.Z.IV/7710-I/98/05.

Ceny brutto nieruchomości wynoszą odpowiednio:

nr 205 – 69 544,20 zł;

nr 206 – 61 696,80 zł;

nr 208 – 63 793,95 zł;

nr 210 – 63 929,25 zł;

nr 212 –73 438,75 zł, w tym : 65 958,75 zł – część nieruchomości o pow. 0,3000 ha – tereny przemysłowe; 7 480,00 zł – część nieruchomości o pow. 0,8708 ha – tereny zielone.

      Wadium wynosi odpowiednio:

      Wadium wyniosło odpowiednio: nr 205 – 6 950,00 zł; nr 206 – 6 160,00 zł; nr 208 –   

      6 370,00 zł; nr 210 – 6 390,00 zł; nr 212 – 7 340,00 zł.

      Opis nieruchomości: Teren lekko pofałdowany, nieuzbrojony, nie użytkowany,  

      dojazd do poszczególnych działek drogą gruntową.

      Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem  

      zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Zwierzyniec nieruchomości   

      przeznaczone są pod: A 32-P – tereny przemysłowe oraz A – ZŁ – tereny zieleni   

      nadrzecznej – dla części działki nr 212.

II. nieruchomości położone w miejscowości  Zwierzyniec, oznaczone w ewidencji 

gruntów numerami: nr 2/8 o pow. 0,6093 ha; 2/9 o pow. 0,5077 ha, 2/10 o pow. 0,2905 ha położonych w Zwierzyńcu, przy ul. Źródlanej i stanowiących własność Gminy Zwierzyniec na podstawie księgi wieczystej nr ZA1Z/00074606/3.

Ceny brutto nieruchomości wynoszą odpowiednio:

nr 2/8 – 330 405,98 zł;

nr 2/9 – 239 878,78 zł;

nr 2/10 – 136 579,26 zł;

      Wadium wynosi odpowiednio:

      Wadium wynosi odpowiednio: nr 2/8 – 33 040,00 zł; nr 2/9 – 23 987,00 zł; nr 2/10 –   

      13 657,00 zł.

      Opis nieruchomości: Teren o urozmaiconej fizjografii, uzbrojony, nie użytkowany,   

      położony w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wieprz. Dojazd do poszczególnych  

      działek ul. Źródlaną.

      Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem  

      zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Zwierzyniec nieruchomości  

      przeznaczone są pod: A 32b-P/U – tereny przemysłowo - usługowe.

Przetarg odbędzie się w dniu 04 września 2012 r. o godz. 1000  dla nieruchomości opisanychw pkt I i o godz. 1100 dla nieruchomości opisanych w pkt II, w budynku Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec, pok. nr 4.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest wpłacenie wadium na konto Gminy Zwierzyniec nr 11 9644 1062 2005 6200 5197 0002 w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Zamościu O/Zwierzyniec do 31.08.2012 r. włącznie.

Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środka na rachunek bankowy gminy.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy notarialnej wniesione wadium przepada na rzecz gminy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w UM w Zwierzyńcu p. nr 4 lub telefonicznie pod nr (84) 6872 011, wew. 36.

Komentarze


Aby dodać post na forum Proszę się zalogować do serwisu


Kursy walut

NBP 2020-07-15
USD 3,9570 +0,02%
EUR 4,4916 +0,38%
CHF 4,2117 +0,26%
GBP 4,9576 -0,62%
Wspierane przez Money.pl

Giełda

GPW

2020-07-15

WIG Informujemy, i w zwizku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostpne s bezporednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl

Statystyki GPW


Największe wzrosty  2020-07-15
Walor Kurs Zm.[%] Obrót [mln]
Pharmena SA Informujemy, i w zwizku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostpne s bezporednio na stronie money.pl
Sunex SA
CI Games SA
Magna Polonia SA
Wspierane przez Money.pl

Plan Miasta