Zaloguj się do serwisu:

Login:

Hasło:


Uzyskaj wsparcie finansowe z Funduszy Europejskich

29.12.2011 

Informacji na termat możliwości uzyskania wsparcia finansowego z Funduszy Europejskich okresu programowania 2007-2013 udzielają Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich znajdujący się w Lublinie oraz Lokalne Punkty Informacyjne zlokalizowane w Chełmie, Zamościu, Białej Podlaskiej i Puławach.
 


Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, tel. 81 44 16 864, tel/faks 81 44 16 865
e-mail: kontakt@feu.lubelskie.pl
bezpłatna infolinia: 0 800 175 151
 
♦ Punkt informacyjny w filii Urzędu Marszałkowskiego w Chełmie
ul. Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, tel/faks 82 56 30 208
e-mail: chelm@feu.lubelskie.pl
bezpłatna infolinia: 0 800 175 151
 
♦ Punkt informacyjny w filii Urzędu Marszałkowskiego w Zamościu
ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość, tel. 84 63 80 267, faks 84 63 96 134
e-mail: zamosc@feu.lubelskie.pl
bezpłatna infolinia: 0 800 175 151
 
♦ Punkt informacyjny w filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej
ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 34 35 844, faks 83 34 22 882
e-mail: bialapodlaska@feu.lubelskie.pl
bezpłatna infolinia: 0 800 175 151
 
♦ Punkt informacyjny w Puławach
ul. Centralna 9, 24-100 Puławy
tel. 81 88 66 126, faks 81 88 66 127
e-mail: pulawy@feu.lubelskie.pl
bezpłatna infolinia: 0 800 175 151
 
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.feu.lubelskie.pl
 

Instytucja Zarządzająca RPO WL:
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, tel. 081 44 16 738, faks 081 44 16 740
 
Instytucja Pośrednicząca II stopnia
♦ Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Graniczna 4, 20-010 Lublin, tel. 081 46 23 831, faks 081 46 23 840
 


Instytucja Zarządzająca PO KL:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym,
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
tel. (22) 501-50-04, faks (22) 501-50-31
 
 
Instytucja Pośrednicząca:
♦ Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
Czechowska 19 pok. nr 1, 20-072 Lublin, tel. (081) 441-68-43, faks (081) 441-68-53
 
Instytucje Wdrażające:
♦ Regionalny Ośrodek EFS w Białej Podlaskiej
prowadzony przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Brzeska 41 p. 242, tel. 083 343 77 63
 
♦ Regionalny Ośrodek EFS w Chełmie
prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej TRIADA, ul. Wojsławicka 7, tel. 082 565 86 09
 
♦ Regionalny Ośrodek EFS w Zamościu
prowadzony przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Partyzantów 3 p. 27, tel. 084 627 11 81
 
♦ Regionalny Ośrodek EFS w Lublinie
prowadzony przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Samopomocy,
Al. Racławickie 22, tel. (81) 533 12 17
 
♦ Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin, tel. 081 46 35 300


Instytucja Zarządzająca PROW:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich,
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, tel. (22) 623-13-66, 623-14-76, 623-14-19, faks (22) 623-20-51
 
Instytucja Płatnicza:
♦ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Elizówka 65 A-B, 21-003 Ciecierzyn
tel. 081 756 88 20
 
Instytucja Wdrażająca:
♦ Departament Koordynacji Projektów Europejskich,
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego,
ul. Stefczyka, 20-151 Lublin
tel. 81 44 16 881
 


Instytucja Zarządzająca EWT:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Współpracy Terytorialnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
tel. 022 501 51 05, faks 022 501 51 56
 
 
Regionalny Punkt Kontaktowy:
♦ Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Współpraca transgraniczna - tel. 081 44 16 870
Współpraca ponadnarodowa - tel. 081 44 16 869
Współpraca międzyregionalna - tel. 081 44 16 869

Kursy walut

NBP 2020-07-15
USD 3,9570 +0,02%
EUR 4,4916 +0,38%
CHF 4,2117 +0,26%
GBP 4,9576 -0,62%
Wspierane przez Money.pl

Giełda

GPW

2020-07-15

WIG Informujemy, i w zwizku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostpne s bezporednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl

Statystyki GPW


Największe wzrosty  2020-07-15
Walor Kurs Zm.[%] Obrót [mln]
Pharmena SA Informujemy, i w zwizku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostpne s bezporednio na stronie money.pl
Sunex SA
CI Games SA
Magna Polonia SA
Wspierane przez Money.pl

Plan Miasta