Zaloguj się do serwisu:

Login:

Hasło:


Ogłoszenie - dofinansowanie na zakup i montaż kolektorów słonecznych

10.07.20131-31

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Burmistrz Zwierzyńca informuje mieszkańców, że Gmina Zwierzyniec uzyskała dofinansowanie  na zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach projektu o nazwie ,,ECO - LOGICZNY Zwierzyniec" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.

Informuję właścicieli nieruchomości, którzy w 2012r. złożyli deklaracje udziału w przedmiotowym projekcie, że rozpoczynamy  podpisywanie umów w następujących terminach:

1. Miasto Zwierzyniec w dniu 10 lipca 2013 r. w godz.  od 7.00-16.00 w Urzędzie Miejskim  w Zwierzyńcu I piętro pok. Nr 3;
2. Miejscowość Kosobudy w dniu 11 lipca 2013 r. od godz. 11.00  do godz. 12.00 w remizie OSP;
3. Miejscowość Obrocz w dniu 11 lipca 2013 r. od godz. 12.30 do godz. 14.00 w remizie OSP;
4. Miejscowość Żurawnica w dniu 12 lipca 2013 r. od godz. 11.00  do godz. 12.00 w remizie OSP.
5. Miejscowość Sochy w dniu 12 lipca 2013 r. od godz. 12.30 do godz. 13.30 w remizie OSP;
6. Miejscowość Topólcza w dniu 15 lipca 2013 r. od godz. 9.30 do godz. 10.30 w remizie OSP;
7. Miejscowość Turzyniec w dniu 15 lipca 2013 r. od godz. 11.00 do godz. 12.00 w remizie OSP;
8. Miejscowość Wywłoczka w dniu 15 lipca 2013 r. od godz. 12.30 do godz. 13.30 w budynku szkoły w Wywłoczce.
9. Miejscowość Bagno w dniu 15 lipca 2013 r. od godz. 12.30 do godz. 13.30 w budynku szkoły w Wywłoczce.

Do podpisania umowy konieczny jest aktualny wypis z rejestru gruntów prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4  (nie starszy niż 3 miesiące na dzień  zawarcia umowy) oraz dowód osobisty.

W przypadku współwłasności wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na udział w projekcie (również w przypadku wspólności majątkowej małżeńskiej).

Informuję również, iż w przypadku niemożności uczestnictwa w proponowanych terminach wszyscy właściciele nieruchomości będą mogli podpisać stosowne umowy i oświadczenia w Urzędzie Miejskim w Zwierzyńcu przy ul. Rynek 1 w pok. nr 3 w dni robocze w godzinach pracy urzędu tj. 7.00-15.00 do dnia 20.07.2013 r. Należy pamiętać o zabraniu ze sobą aktualnego wypisu z rejestru gruntów prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Zamościu.

Dodatkowo informuję, iż właściciele nieruchomości, którzy w 2012 r. nie złożyli deklaracji zgłaszającej chęć udziału w projekcie mają możliwość wpisania się na listę rezerwową projektu. W celu zapisania się na tę listę należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu ul. Rynek 1 do dnia 20.07.2013 r.

Kursy walut

NBP 2020-07-15
USD 3,9570 +0,02%
EUR 4,4916 +0,38%
CHF 4,2117 +0,26%
GBP 4,9576 -0,62%
Wspierane przez Money.pl

Giełda

GPW

2020-07-15

WIG Informujemy, i w zwizku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostpne s bezporednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl

Statystyki GPW


Największe wzrosty  2020-07-15
Walor Kurs Zm.[%] Obrót [mln]
Pharmena SA Informujemy, i w zwizku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostpne s bezporednio na stronie money.pl
Sunex SA
CI Games SA
Magna Polonia SA
Wspierane przez Money.pl

Plan Miasta