Zaloguj się do serwisu:

Login:

Hasło:


Co to jest profil zaufany?

13.09.2011Czy każdą sprawę można załatwić za pomocą profilu zaufanego?

Mogą pojawić się szczególne przypadki usług, dla których prawo wymaga stosowania bezpiecznego podpisu weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym, z różnych względów np. technicznych, bezpieczeństwa, czy też stosowanych standardów.

Różnice pomiędzy profilem zaufanym a podpisem zawartym w dowodzie osobistym

Głównym celem profilu zaufanego oraz podpisu osobistego, który będzie zawarty w nowym dowodzie osobistym jest możliwość potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji. Nie oznacza to jednak, że te narzędzia się dublują, ponieważ: 

  • posługiwanie się profilem zaufanym nie wymaga żadnego dodatkowego urządzenia i oprogramowania w przeciwieństwie do nowego dowodu osobistego.

  • z profilu zaufanego można korzystać z dowolnego miejsca, 24/h – potrzebny jest tylko dostęp do internetu.

  • o założenie profilu zaufanego będzie mógł wystąpić każdy obywatel w dowolnej i dogodnej dla niego chwili. Natomiast nowe dowody osobiste będą wydawane tylko dla osób, dla których wydanie dowodu lub jego wymiana jest uzasadniona prawnie, np. pierwsze wydanie dowodu, wymiana z powodów zmiany adresu zameldowania lub zmiany nazwiska.

Więcej informacji na stronie epuap.gov.pl

Kursy walut

NBP 2020-07-15
USD 3,9117 -1,14%
EUR 4,4738 -0,40%
CHF 4,1677 -1,04%
GBP 4,9309 -0,54%
Wspierane przez Money.pl

Giełda

GPW

2020-07-15

WIG Informujemy, i w zwizku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostpne s bezporednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl

Statystyki GPW


Największe wzrosty  2020-07-15
Walor Kurs Zm.[%] Obrót [mln]
Pharmena SA Informujemy, i w zwizku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostpne s bezporednio na stronie money.pl
Work Service SA
INC SA
Elektrotim SA
Wspierane przez Money.pl

Plan Miasta